ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GROUP A

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

20€

4-7 ΜΕΡΕΣ

18€

8-14 ΜΕΡΕΣ

12€

15+ ΜΕΡΕΣ

10€

ΑΠΡΙΛΙΟΣ & ΜΑΪΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

23€

4-7 ΜΕΡΕΣ

20€

8-14 ΜΕΡΕΣ

17€

15+ ΜΕΡΕΣ

12€

ΙΟΥΝΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

25€

4-7 ΜΕΡΕΣ

22€

8-14 ΜΕΡΕΣ

18€

15+ ΜΕΡΕΣ

14€

ΙΟΥΛΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

27€

4-7 ΜΕΡΕΣ

25€

8-14 ΜΕΡΕΣ

20€

15+ ΜΕΡΕΣ

17€

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

33€

4-7 ΜΕΡΕΣ

30€

8-14 ΜΕΡΕΣ

25€

15+ ΜΕΡΕΣ

20€

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

25€

4-7 ΜΕΡΕΣ

22€

8-14 ΜΕΡΕΣ

18€

15+ ΜΕΡΕΣ

14€

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

20€

4-7 ΜΕΡΕΣ

18€

8-14 ΜΕΡΕΣ

12€

15+ ΜΕΡΕΣ

10€