ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GROUP C

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

25€

4-7 ΜΕΡΕΣ

23€

8-14 ΜΕΡΕΣ

19€

15+ ΜΕΡΕΣ

14€

ΑΠΡΙΛΙΟΣ & ΜΑΪΟΣ

27€

25€

18€

16€

ΙΟΥΝΙΟΣ

28€

26€

20€

18€

ΙΟΥΛΙΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

33€

4-7 ΜΕΡΕΣ

30€

8-14 ΜΕΡΕΣ

25€

15+ ΜΕΡΕΣ

18€

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1-3 ΜΕΡΕΣ

35€

4-7 ΜΕΡΕΣ

33€

8-14 ΜΕΡΕΣ

27€

15+ ΜΕΡΕΣ

25€

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

27€

25€

20€

18€

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

25€

20€

19€

14€